Algemene voorwaarden

Beroepscode
We werken volgens de richtlijnen GGZ en de beroepsethische regels van de beroepsverenigingen waarbij we zijn aangesloten.
Essentie van de beroepsethische regels is dat informatie wordt geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor derden en gegevens alleen met uw schriftelijke toestemming aan derden mogen worden verstrekt.
Er is een wettelijke bewaartermijn voor het dossier van 15 jaren. U heeft echter het recht om het eerder te laten vernietigen. U kunt dat doen door daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen.

We zijn bij de volgende beroepsverenigingen aangesloten:

Anke Bons
 
LVVP  
Marike Janssen NIP
Joost van de Kerkhoff: KNMG en NVvP
Peter Poleij LVVP
Roos den Held NVBT
Anja Meijer VGCT, NVP en LVVP
   

Klachtenregeling
Als u klachten heeft over de hulpverlening kunt dat bespreken met de betreffende medewerker. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op de klachtencommissies van de bovengenoemde beroepsverenigingen.

Betalingsvoorwaarden
We werken met een aantal betalingsvoorwaarden. Voor een gedetailleerd overzicht van deze betalingsvoorwaarden kunt u hier klikken

 

 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Ga direct naar het contactformulier of neem contact met ons op.