Generalistische Basis-GGZ of Specialistische GGZ?

POH-GGZ, Generalistische Basis-GGZ en Specialistische GGZ
Wat voorheen 'eerstelijns' en 'tweedelijns' GGZ werd genoemd, heet per 1 januari 2014 respectievelijk 'generalistische basis-GGZ' en 'specialistische GGZ'. De verandering zit hem niet alleen in de naam, maar ook in de verdeling van cliënten en hun problematiek over deze twee typen zorg. Vanaf 2014 zullen meer behandelingen plaatsvinden in de basis-GGZ i.p.v. in de (duurdere) specialistische GGZ. Voor milde psychische klachten die niet als 'stoornis' zijn aan te merken, is ondersteuning in de huisartsenpraktijk mogelijk.
 

Ondersteuning bij de huisarts (POH-GGZ)
Voorafgaand aan een eventuele verwijzing naar de basis- of specialistische GGZ krijgt u mogelijk enkele gesprekken aangeboden bij de praktijkondersteuner van uw huisarts (de zgn. 'POH-GGZ'). Die is opgeleid om psychische klachten te herkennen en milde problemen met u op te lossen. Pas als er een (vermoeden van een) psychische stoornis is, wordt u doorverwezen.


Generalistische basis-GGZ 
Psychologische zorg in de basis-GGZ is bedoeld voor milde tot matige psychische stoornissen, zoals een angststoornis of een depressie. De aanpak is gewoonlijk gericht op de klachten waar u mee komt; de behandelaar is ervoor opgeleid om praktisch en doelgericht te werk te gaan. De behandeling duurt van ca. 5 tot ca. 12 gesprekken, afhankelijk van de ernst van de klachten. Generalistische basis-GGZ wordt geboden door GZ-psychologen en eerstelijnspsychologen, in een vrijgevestigde praktijk of bij een instelling voor GGZ.


Specialistische GGZ
Deze zorg is bedoeld voor zwaardere, complexere problemen die sterker ingrijpen in uw dagelijks leven, zoals ernstige somberheid, angst, dwangmatigheid of aspecten in uw persoonlijkheid waar u steeds maar tegenaan blijft lopen. Specialistische GGZ biedt de tijd en ruimte voor behandeling van dergelijke problemen en wordt aangeboden door vrijgevestigde psychotherapeuten en grotere GGZ-instellingen. Het aantal benodigde behandelcontacten is afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek en laat zich vooraf slechts globaal voorspellen.

 

 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Ga direct naar het contactformulier of neem contact met ons op.