Systeemtherapeut

 

Wat is systeemtherapie
Binnen de systeemtherapie -ook wel gezins- en relatietherapie genoemd - worden menselijke problemen en klachten niet enkel vanuit het gezichtspunt van de aangemelde cliënt bekeken, maar is er ook vooral aandacht voor het gezin, de partner relatie en de bredere context waarbinnen iemand leeft. Over het algemeen richt de systeemtherapeut zich op de manier waarop mensen met elkaar omgaan, communiceren en vanuit hun relationele context betekenis geven aan hun klachten. Systeemtherapie betekent voor mij ook het uitnodigen van de cliënten om samen te praten, delen, luisteren, van elkaar weten wat iets net de ander doet en elkaar weer gaan begrijpen.
In situaties waarin er een psychiatrische diagnose is gesteld, kan systeemtherape tevens van belang zijn. Immers, de wereld staat vaak op de kop en iedereen moet zijn draai en plek weer vinden in deze nieuwe situatie. Soms is daarbij hulp van buitenaf voor nodig. Niet alleen degene met de diagnose komt in een andere situatie, ook in het gezin of in de partnerrelatie heeft dit zijn weerslag. Zo kunnen gezinsleden of een partner bijvoorbeeld op hun tenen gaan lopen, niet alles meer aan elkaar gaan vertellen, elkaar gaan ontwijken of elkaar niet willen belasten.

Mijn werkwijze.
Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een eerset gesprek. In dit gesprek proberen we de vraag te verhelderen en bespreken we de mogelijkheden voor vervolg.

Over mij.
Na het 'achter het screen' bijwonen van een gezinstherapiesessie, wist ik wat ik met mijn HBO-verpleegkunde diploma wilde gaan doen; namelijk zo snel als mogelijk ervoor zorgen dat ik zou worden toegelaten tot de opleiding Systeemtherapie. Dit betekende dat ik eerst de opleiding Maatschappelijke Gezondheidszorg-differentiatie Geestelijke Gezondheidszorg (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige) ging doen. Na het behalen van dit diploma heb ik 5 jaren gewerkt binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij GGZ-Drenthe. Na het afronden van mijn opleiding tot systeemtheraeut ben ik als zodanig in dienst gekomen bij de jeugdafdeling van Lentis in Winschoten. Hier heb ik 11 jaar met veel plezier gewerkt. Daarna heb ik nog twee jaar als systeemtherapeut bij Cedin gewerkt. Naast het doen van individuele behandelingen, heb ik vooral gewerkt met echtparen, ouders en gezinnen.

Ik werk vanuit het narratieve en oplossingsgerichte perspectief. Daarnaast maak ik gebruik van technieken uit het model van de Emotionally Focused Therapie (EFT) en de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Ik ben opgeleid in de Mentalisation Based Family Therapy. Dit is een systeembehandeling gericht op het weer op gang brengen van het mentaliseren binnen gezinnen en partner-relaties. De Gottman methode gebruik ik als basis voor de partnerrelatie therapieën.

 

Praktijkinformatie

Openingstijden
Mijn praktijk is open op  woensdag en donderdag. In overleg zou ook op de maandag en dinsdag afgesproken kunnen worden.

Wachttijd.
Voor mijn actuele wachttijd klik hier

Kwaliteit.
Ik ben gecertificeerd bij de Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG). Dat wil zeggen dat ik aan alle kwaliteitseisen voldoe die aan de uitoefening van mijn beroep gesteld worden.
Ik ben tevens BIG-geregistreerd.

Behandeltarieven.
Tarief verzekerde zorg:
Gezins- en relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Tarief zelfbetalers:
Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is € 65 per sessie van een uur.

Betalingsvoorwaarden.
Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen behandelaar en cliënt.
Artikel 2
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 3
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Ga direct naar het contactformulier of neem contact met ons op.