Joost Kerkhoff

PsychiaterAfbeeldingsresultaat voor joost kerkhoff


Waarvoor kunt u bij mij terecht:
Als “volwassenen psychiater” behandel ik met name mensen van 18 tot 65 jaar met psychiatrische problemen. Het gaat hierbij om psychische klachten zoals angst, depressie, verwardheid, achterdocht of problemen in de omgang met anderen. Behandeling en diagnostiek bij mij vallen onder de zogenaamde “tweedelijns” psychische zorg. Vaak is er al een “eerstelijns” behandeling, bijvoorbeeld bij een psycholoog, geweest, maar is iemand daarmee nog onvoldoende hersteld of de huisarts heeft vooraf al de inschatting gemaakt dat behandeling bij een psychiater de meeste kans op herstel geeft omdat er bijvoorbeeld ook aan medicatie gedacht zou kunnen worden. Een psychiater is altijd een dokter.

Mijn werkwijze:
Behandeling bij mij start meestal met het stellen van een diagnose. Voor vergoeding door de verzekering is het zelfs verplicht dat er een diagnose gesteld is. Met deze diagnose in gedachten, wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Hierin spreken we af wat we gaan doen, wie wat doet, wanneer dat gebeurt en op welk moment we bepalen of het ook geholpen heeft. De behandeling zelf kan bestaan uit gesprekken die inzicht geven in het probleem, gesprekken die de motivatie ondersteunen maar bijvoorbeeld ook uit gesprekken die juist niet op het probleem gericht zijn, maar op wat iemand zou willen (oplossingsgericht). Naast de gesprekken kan het soms goed zijn om de behandeling te ondersteunen met medicatie. Voor welke therapievorm we ook mogen besluiten, altijd zal de behandeling gebaseerd zijn op aandacht en respect. Verder geloof ik erg in de kracht van humor om een beetje licht in de duisternis te kunnen scheppen.

Over mijzelf:
Ik ben een halve eeuw geleden geboren in Vlissingen en dus een Zeeuw van oorsprong. Tot ik ging studeren ben ik in Vlissingen blijven wonen. Nu ik in Groningen woon zie ik overigens erg veel overeenkomsten tussen Groningers en Zeeuwen. De nuchterheid bij beiden kan ik erg waarderen en heeft wat mij betreft niets met stugheid te maken. Ik heb in Utrecht geneeskunde gestudeerd en in Wageningen biologie. Tijdens beide studies heb ik stages gelopen in het buitenland (Ivoorkust, België en Suriname). Gedurende deze periodes in het buitenland heb ik goed geleerd om me af te stemmen op heel verschillende situaties, niet te snel te oordelen en daar waar nodig te improviseren. Voor de specialisatie tot psychiater ben ik naar Groningen gekomen.

Wachttijd.
Voor mijn actuele wachttijd klik hier

Heeft vragen of wilt u zich aanmelden? Ga direct naar het contactformulier of neem contact met ons op.