Kosten en vergoedingen

Generalistische basis-GGZ en specialistische GGZ
Per 1 januari 2014 is er veel veranderd in de vergoeding van geestelijke gezondheidszorg. Wat voorheen 'eerstelijnszorg' en 'tweedelijnszorg' heette, wordt nu respectievelijk Generalistische Basis-GGZ en Specialistische GGZ genoemd.

Generalistische Basis-GGZ (bij de GZ-psycholoog)
De basisverzekering vergoedt ca. 5 tot 10 sessies in de GBGGZ  Voorwaarde is dat de huisarts een (vermoeden van een) psychische stoornis heeft vastgesteld en daartoe een verwijsbrief heeft afgegeven. Het aantal vergoede sessies hangt af van de ernst van de klachten. De zorgverzekeraar verrekend de kosten echter wel wel met uw wettelijk eigen risico van € 385.  

Specialistische GGZ (bij de psychotherapeut en psychiater)
De specialistische GGZ is er voor zwaardere en meer complexe problematiek. Binnen de SGGZ zijn meer sessies mogelijk dan binnen de GBGGZ. U komt alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer u daartoe een verwijzing van de huisarts heeft.  De zorgverzekeraar verrekend de kosten echter wel wel met uw wettelijk eigen risico van € 365.

Kijkt u uw polisvoorwaarden goed na, zeker wanneer u voor een budgetpolis kiest. Een budgetpolis brengt vaak beperkingen met zich mee m.b.t. de instellingen waar u terecht kunt voor diverse soorten hulp en medicatie.
Voor een overzicht van beperkingen van budgetpolissen kunt u kijken op: 

www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/extra/budget-zorgverzekeringen/

 

Beeldende therapie.
In samenwerking met andere behandelaren van ‘de Weem’ kan vergoeding meestal plaats vinden van uit de basisverzekering. Wanneer er geen sprake is van samenwerking of wanneer het gaat om een behandeling waarbij vergoeding via de basisverzekering niet van toepassing is, is het vaak mogelijk om een gedeelte van de therapie via de aanvullende verzekering vergoed te krijgen. Neem voor meer informatie hierover contact op. Het tarief bedraagt € 70 per zittng incl. BTW.


Tarieven voor bedrijven
Zie hiervoor aanbod voor instellingen en bedrijven

 

 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Ga direct naar het contactformulier of neem contact met ons op.