Peter Poleij - OpDoord

GZ-psycholoog

 

I.v.m. aankomende pensionering ben ik bezig om mijn activiteiten af te bouwen en neem daarom geen nieuwe cliënten meer aan.

 

 

Mijn visie
In de professionele omgang met mensen vind ik de volgende waarden belangrijk om na te leven: veiligheid waarborgen, goed luisteren, gehoord en gezien worden, gelijkwaardigheid, mildheid, acceptatie, serieus nemen, de regie bij de ander laten maar ook tijdelijk overnemen als dat nodig is, effectiviteit.

Wat kan ik bieden
Ik richt mij met name op behandeling van angstklachten, posttraumatische stress, depressie, burn-out en ondersteuning bij re-integratie na burn-out bij volwassenen.
Behandeling vindt plaats door middel van het houden van persoonlijke gesprekken. Ook is het mogelijk om desgewenst een deel van de behandeling plaats te laten vinden via internet. Hierbij maak ik gebruik van de programma’s van Therapieland.
Ik werk volgens de richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg en de daarbij behorende zorgpaden. Ik maak daarbij gebruik van effectief gebleken methodieken, zoals bijv. EMDR bij posttraumatische stress.

 

Praktijkinformatie

BIG nr.: 29050710625

Openingstijden
Mijn praktijk is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 - 18.00 uur en op dinsdagavond van 18.30-20.30 uur.


Wachttijd.
Voor mijn actuele wachttijd klik hier


Kwaliteit
Vanaf 1 januari 2017 is ieder zorgverlener in de GGZ verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hanteren. Daarin worden de kwaliteitseisen genoemd waaraan binnen mijn praktijk wordt voldaan. Mijn kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in mijn praktijk in is ook hier ter inzage.
Naast het kwaliteitsstatuut heb ik een visitatietraject van mijn beroepsvereniging de LVVP succesvol doorlopen en ben ik gecertificeerd. Dat wil zeggen dat ik aan alle kwaliteitseisen voldoe die aan de uitoefening van mijn beroep gesteld worden.

 


Privacy wetgeving.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. Mijn privacystatement kunt u hier inzien.   
 

Kosten en vergoedingen van de zorg GBGGZ
De Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) zit in het basispakket van de zorgverzekeringen. Er is geen eigen bijdrage verschuldigd. Voorwaarde voor vergoeding is een verwijsbrief van uw arts. Uw zorgverzekeraar verrekent wel het wettelijk bepaalde eigen risico (€ 385) met u.

Voor 2019 heb ik een contract afgesloten met Zilverenkruis, CZ-groep, DSW, Zorg en Zekerheid, VGZ-groep, De Friesland, Menzis-groep, Multizorg VRZ en Caresq en alle bij deze zorgverzekeraars aangesloten labels.
(Klik hier voor het volledige overzicht van zorgverzekeraars en labels).

Als ik een contract heb met uw zorgverzekeraar, declareer ik rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Zowel bij gecontracteerde als niet gecontracteerde zorg geldt dat het aanbevolen wordt om voorafgaand aan het eerste gesprek naar de voorwaarden (en hoogte van de vergoeding) van uw zorgverzekeraar te informeren.
 

Behandeltarieven.

 1. Tarief verzekerde zorg.
  De kosten van de verzekerde zorg worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Wel moet u rekening houden met het eigen risico van € 385 dat u zelf moet betalen. Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik  90% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. U krijgt hiervan een groot deel door uw zorgverzekeraar vergoed. Dit kan echter per zorgverzekeraar en per polis verschillen.
 2. Tarief niet verzekerde zorg (Overig (zorg)product)[1]
  Behandeling van bepaalde problematiek wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Dit betreft in elk geval: aanpassingsstoornissen, levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid, werkproblematiek, relatieproblematiek, seksuologische problemen. Als u hulp wilt voor degelijke problemen, zult u deze hulpverlening zelf moeten betalen; soms kan aanspraak gemaakt worden op een aanvullende verzekering. Het tarief in mijn praktijk voor  ozp niet-basispakketzorg consult is € 95,00. Het maximumtarief zoals vastgesteld door de NZa, is voor 2019: €  105,25 per sessie.
 3. Tarief zelfbetalers
  Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is  90 % (€ 95,00) van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de GBGGZ in 2019
 4. Voorwaarden en tarief no-show:
  De praktijk hanteert geen voorwaarden en tarief voor no-show. Wel wordt de cliënt vriendelijk verzocht minimaal 24 uren van tevoren de afspraak te annuleren.

 

Betalingsvoorwaarden.
Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.
Artikel 2
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 3
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

 

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Ga direct naar het contactformulier of neem contact met ons op.