Praktijkinformatie - Marike Janssen

Openingstijden
Mijn praktijk is geopend op dinsdag en eens in de twee weken op vrijdagochtend. In overleg zou maandagochtend of in de avonduren (maandag of dinsdag) afgesproken kunnen worden.

Wachttijd.
Voor mijn actuele wachttijd klik hier

Kwaliteit
Vanaf 1 januari 2017 is ieder zorgverlener in de GGZ verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hanteren. Daarin worden de kwaliteitseisen genoemd waaraan binnen mijn praktijk wordt voldaan. Mijn kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in mijn praktijk. Ik ben lid van de LVVP.
 

Vergoeding van de zorg (bGGZ).
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Ik werk zogenoemd op basis van restitutie (een contractvrije psycholoog die u zelf de rekening stuurt). Ook dan heeft u recht op een (gedeeltelijke) vergoeding, maar meestal geeft de verzekeraar u dan een lagere vergoeding dan wanneer u zich houdt aan het lijstje van door de verzekeraar gecontracteerde psychologen. Verzekerden met een naturapolis die toch liever hun eigen psycholoog kiezen of door hun huisarts naar een contractvrije psycholoog zijn verwezen, kunnen hierdoor voor financiële verrassingen komen te staan. Een voordeel is dat ik niet te maken heb met ‘zorgkostenplafond’.

De restitutie basispolis is bij de meeste verzekeraars enkele euro’s per maand duurder dan de naturapolis. Deze polis biedt u volledige vergoeding ongeacht naar welke psycholoog (al dan niet gecontracteerd) u gaat, ervan uitgaand dat de psycholoog zich houdt aan de wettelijk vastgestelde tarieven.

Zowel bij gecontracteerde psychologen of ongecontracteerde psychologen geldt dat het aanbevolen wordt om voorafgaand aan het eerste gesprek naar de voorwaarden (en hoogte van de vergoeding) van uw zorgverzekeraar te informeren.
 

Behandeltarieven.

 1. Tarief verzekerde zorg.
  De kosten van de verzekerde zorg worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Wel moet u rekening houden met het eigen risico van € 385 dat u zelf moet betalen.
 2. Tarief niet verzekerde zorg (Overig (zorg)product)[1]
  Behandeling van bepaalde problematiek wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Dit betreft in elk geval: aanpassingsstoornissen, levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid, werkproblematiek, relatieproblematiek, seksuologische problemen. Als u hulp wilt voor degelijke problemen, zult u deze hulpverlening zelf moeten betalen; soms kan aanspraak gemaakt worden op een aanvullende verzekering. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2017  €  98,00 per sessie.
 3. Tarief zelfbetalers
  Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is  90 % (€ 88,20) van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gb-ggz. Voor de tarieven in de gb-ggz zie: tarieven voor de gb-ggz in 2017.
 4. Voorwaarden en tarief no-show:
  De praktijk hanteert geen voorwaarden en tarief voor no-show. Wel wordt de cliënt vriendelijk verzocht minimaal 24 uren van tevoren de afspraak te annuleren.

 

Betalingsvoorwaarden.
Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.
Artikel 2
No-show: De cliënt wordt vriendelijk verzocht afspraken uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling te annuleren. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak worden geen kosten in rekening gebracht.
Artikel 3
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
Artikel 4
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.